Od 3.1.2022 objednávky opět zasíláme.

Obchodně servisní podmínky

Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon). Potvrzením objednávky dodavatelem se uzavírá obchodní smlouva zavazující k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou předem převodem (proforma faktura, zálohová faktura) a platbou dobírkou. Při volbě platby předem převodem je zákazníkovi odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. Ceny doručení a plateb naleznete zde. (pozn. Doprava, dodací podmínky)

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily:

  • potvrzení objednávky - v okamžiku obdržení objednávky
  • údaje pro provedení platby - pokud je dohodnuta platba převodem

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 2 pracovních dnů. V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. Pokud nastane neočekávaný problém, je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno objednávky, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách. (pozn. Doprava, dodací podmínky)

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nenese prodejce nýbrž dopravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno. V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem škodní protokol. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) není možné brát zřetel.

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě plasty-eshop.cz se řídí platnými zákony. Poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Např. vyskytují se na něm díry, prořezy, oděry a uvolněné sváry, zboží má vytržená nebo jinak poškozená oka na uchycení, u zboží se po opakovaném použité změnila struktura.

Reklamace oznamujte některým z následujících způsobů:

  • a) e-mailem na adresu: info@plasty-eshop.cz
  • b) doporučeným dopisem na adresu:
           Aleš Podhorský
           Nádražní 1399
           Otrokovice, 76502

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.12.2006. Změny jsou vyhrazeny.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů zajištěna

Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Kontakty
SÍDLO:
Aleš Podhorský
Nádražní 1399
Otrokovice, 76502
Osobní odběr pouze po dohodě!!!

GSM: +420 739 342 605
Fax: +420 577 941 001
Email: info@plasty-eshop.cz

IČ: 18551343
DIČ: CZ6605070802

ŽL vydán dne 11. 12. 1995 č.j.: NA-L/201/95-F